Privaatsusreeglid

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted
Käesolev dokument määratleb Terviseoaas OÜ käsutuses olevate kliendiandmete töötlemise eesmärgid, koosseisu, töötlemise ning salastatuse.

Kes on klient?
Isik, kes tellib Terviseoaas OÜ tooteid ja kasutab meie e-poodi.

Mis on kliendiandmed?
Kliendiandmed on igasugune info, mis on Terviseoaas OÜ-le oma kliendi kohta teada (nt kliendi nimi, kontaktandmed, tehingute andmed).

Mis on kliendiandmete töötlemine?
Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (sh kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine kliendiandmetele, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine ja hävitamine).

Kes on kliendiandmete töötleja?
Kliendiandmete töötleja on Terviseoaas OÜ (Reg nr.
14106831, Kalda 64-9. 10922, Tallinn Harjumaa Eesti).

Kes on kolmas isik?
Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole klient ega kliendiandmete töötleja.

Töödeldavate kliendiandmete koosseis
Terviseoaas OÜ kogub kliendiandmeid järgmises koosseisus:
ees- ja perekonnanimi/äriühingu nimi;
äriühingu registrikood;
elukoht/asukoht;
arveldusarve;
kontaktandmed (email, telefoninumber)
tehingute andmed (kliendi poolt sooritatud ostude andmed)
andmed harjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta (nt. andmed toodete kasutamise aktiivsuse, kasutatavate toodete ja kliendirahulolu kohta ning kaebustega seotud andmed);

Seaduses sätestatud alustel on Terviseoaas OÜ-l õigus töödelda kliendi kohta käivaid andmeid, mida ei ole käesolevas Nõusolekus nimetatud.

Milline on kliendiandmete töötlemise eesmärk?
Terviseoaas OÜ töötleb kliendiandmeid selleks, et:
täita kliendi tellimust;
kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi ;
paremini mõista klientide ootusi ning seeläbi pakkuda kliendile sobivaid, kvaliteetseid tooteid;
täita oma kohustusi, mis tulenevad õigusnormidest.

Millistel juhtudel Terviseoaas OÜ avaldab kliendiandmeid?
Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ning neile ei võimaldata Kolmandate isikute poolt ligipääsu, ilma Kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel.

Postitusfirmadega on Terviseoaas OÜ sõlminud lepingud edastatava teabe konfidentsiaalse kasutamise kohta.

Kuidas Terviseoaas OÜ kasutab kliendiandmeid teenuste pakkumisel?
Terviseoaas OÜ saadab Klientidele toodete pakkumisi emaili teel. Kliendil on õigus igal ajal Terviseoaas OÜ-ga ühendust võtta, et teatada oma soovist personaalseid pakkumisi mitte saada. Personaalsetest pakkumistest on võimalik loobuda ka pakkumise emailis sisalduval lingil “loobu pakkumistest” klikkides.

Kuidas muuta oma kliendiandmeid ja taotleda nende töötlemise lõpetamist?
Kliendil on õigus tutvuda oma kliendiandmetega e-posti pood@terviseoaas.ee vahendusel.
Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadust või muust õigusaktist. Kui te ei soovi turundusliku infot, siis palume pööruda meie poole.

Kust saab täiendavat infot kliendiandmete töötlemise kohta?
Kui soovite oma kliendiandmete töötlemise kohta põhjalikumat selgitust, kirjutage e-posti aadressil pood@terviseoaas.ee. Vastame Teie kirjadele kolme tööpäeva jooksul.